Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim w dniu 20 marca 2019 r.  po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej edycji „Dnia Przedsiębiorczości” odbywającej się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Były to jednodniowe praktyki związane z „Dniem Przedsiębiorczości”, w których uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.

Podczas tegorocznego „Dnia Przedsiębiorczości” w mińskiej straży z uczestnikami programu, wiedzą i zawodowym doświadczeniem podzielili się: st. kpt. Tomasz Kosznik, st. kpt. Michał Kądziołka, kpt. Marcin Wojtaszczyk, mł. kpt. Andrzej Gadomski, mł. kpt. Michał Stefański oraz mł. asp. Piotr Jałocha.

Przybyli uczniowie zostali zapoznani z organizacją i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim, charakterem pracy strażaka, a także dowiedzieli się, jakie należy spełnić kryteria, aby wstąpić w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Mieli również możliwość podpatrzenia codziennej służby na stanowisku kierowania komendanta powiatowego oraz strażaków jednostki ratowniczo-gaśniczej .

W trakcie spotkania przypomniano o zasadach bezpieczeństwa w szkole i miejscu zamieszkania. Ponadto st. kpt. Tomasz Kosznik, koordynator ds. prewencji społecznej , poruszył temat szkodliwości procederu wypalania traw w ramach prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną kampanii „STOP POŻAROM TRAW”.

Mamy nadzieję, że projekt zrealizowany w mińskiej straży pożarnej nie tylko pozwoli młodym ludziom na określenie swoich preferencji zawodowych, ale również przyczyni się do wzrostu świadomości w tematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego.

W zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 22 uczniów oraz koordynator programu Dnia Przedsiębiorczości z Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim Pani Katarzyna Budzyńska.