Pod hasłem Sieciowanie dla kultury odbyło się pierwsze spotkanie w ramach nowo powstałego Forum Kultury. Ideą tej inicjatywy jest współtworzenie oferty kulturalnej miasta we współpracy z mieszkańcami. Inauguracyjne spotkanie było czasem budowania relacji między uczestnikami. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że dbanie o dobre relacje powinno być wspólnym mianownikiem działań podejmowanych na rzecz mieszkańców. Osobiste poznanie drugiej osoby, odkrycie wspólnych wartości i obszarów zainteresowań z pewnością zaowocuje w przyszłości wartościowymi aktywnościami. Choć celem grupy jest wypracowanie ciekawego programu obchodów 600-lecia miasta to mamy nadzieję, że inicjatywa na stałe wpisze się działania kulturalne Mińska.

Zaproszone prelegentki dzieliły się doświadczeniem współpracy z odbiorcami kultury, mówiły o blaskach i cieniach partycypacji. Uczestnicy Forum chcą wykorzystać dobrą energię spotkania i przełożyć ją na konkretne działania, których celem jest budowanie dialogu społecznego i wzmacnianie partnerstwa twórców i odbiorców kultury. Mamy także nadzieję, że Forum będzie rozwijało się w zgodzie z dynamiką i potrzebami miasta.

  • received_298188987770668
  • received_820360948333671