Wczoraj, w niezwykle podniosłych i uroczystych okolicznościach, na terenie Szkoły Podstawowej w Ładzyniu, posadziliśmy Dąb Pamięci ku czci aspiranta Policji Państwowej Aleksandra Rozbickiego. W uroczystościach wzięli udział posłowie ziemi mińskiej, starosta powiatu mińskiego, władze samorządowe, zaprzyjaźnione służby mundurowe, duchowieństwo oraz mieszkańcy gminy Stanisławów. Patronat honorowy nad uroczystością objął starosta miński Antoni Jan Tarczyński.

Wczoraj punktualnie o godz. 10:00, Mszą Świętą Polową koncelebrowaną przez księży z terenu powiatu mińskiego oraz powiatu oszmiańskiego, gdzie ostatnio pełnił służbę funkcjonariusz, rozpoczęliśmy uroczystości związane z posadzeniem Dębu Pamięci aspiranta Aleksandra Rozbickiego, funkcjonariusza Policji Państwowej, urodzonego w Ładzyniu, bohatera wojny polsko – bolszewickiej, wielokrotnie odznaczanego legionistę oraz policjanta, m. in. Krzyżem Walecznych. W 1940 roku zamordowany przez NKWD w Kalininie i pochowany w Miednoje.

Z inicjatywą posadzenia dębu, wyszło Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód oddział Powiatowy w Mińsku Mazowieckim z panem Prezesem Czesławem Gągolem na czele. Stowarzyszenie zaprosiło do współpracy Urząd Gminy w Stanisławowie oraz Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim.

Z entuzjazmem przyjęliśmy informację, o możliwości włączenia się w przygotowania i przeprowadzenie uroczystości. Kultywując policyjny etos, chcieliśmy przekazać młodemu pokoleniu wartości którymi kierował się nasz rodak.

Uroczystą zbiórkę rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Mińsku Mazowieckim inspektorowi Sławomirowi Rogowskiemu przez dowódcę uroczystości komisarza Roberta Momota. Następnie została podniesiona flaga na maszt i został odebrany hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

W dalszej części głos zabrała wójt gminy Stanisławów Pani Kinga Sosińska, która przywitała przybyłych gości oraz krótko przedstawiło ideę spotkania.

Pan Michał Butkiewicz, historyk, autor publikacji o policjantach pomordowanych na wschodzie oraz odkrywca policjanta z Ładzynia, odczytał Jego laudację. Następnie delegacja składająca się ze starosty mińskiego, wójta gminy Stanisławów, komendanta powiatowego oraz prezesa zarządu krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód pana Józefa Brylla, dokonała aktu zasadzenia dębu. Jego poświęcenia dokonał ksiądz kanonik Jan Puzyna z parafii w powiecie oszmiańskim na Białorusi. Wcześniej bardzo podziękował za zaproszenie, wyraził nadzieję na jeszcze lepszą współpracę między Polakami i Białorusinami oraz bardzo serdecznie zapraszał do odwiedzin oszmiańskich ziem.

Zapalenie i złożenie symbolicznego znicza przez delegacje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ładzyniu dopełniło najważniejszego wydarzenia uroczystości. Następnie wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia, w których wszyscy w bardzo ciepłych słowach wyrażali się o podjętej inicjatywie.

Złożenie meldunku o zakończeniu uroczystej zbiórki było ostatnim elementem scenariusza, po którym uczestnicy zostali zaproszeni do złożenia pamiątkowego wpisu w księdze pamięci wyłożonej w szkolnej sali gimnastycznej. Tam tez została zorganizowana okolicznościowa wystawa poświęcona aspirantowi Rozbickiemu oraz patronowi Komendy Stołecznej Policji w Warszawie podinspektorowi Marianowi Kozielewskiemu, również funkcjonariusza Policji Państwowej II RP.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie wczorajszych wydarzeń, w tym lokalnym mediom. Na pewno zapiszą się one na długo w naszej pamięci.

 

mz

foto: agnieszka król/ts

 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
 • Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego
  Uroczystości posadzenia Dębu Pamięci Aspiranta Aleksandra Rozbickiego