Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim informuje, że w roku 2018 nie rozpatrywała petycji z uwagi na brak wpływu petycji do Komendy.