Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mińsk Mazowiecki

Na początku czerwca 2019 r. przedstawicielki Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim uczestniczyły w IV Mazowieckiej Szkole Rad Seniorów. Trzydniowe szkolenia zorganizowane zostały przez Fundację ZACZYN w partnerstwie z Fundacją Konwent Samorządowy na rzecz społeczności Trzeciego Wieku. Uczestnicy podczas warsztatów m.in. doskonalili umiejętność komunikacji, zdobywali wiedzę z zakresu współpracy z samorządem oraz zapoznali się z aktualnymi postępami i wyzwaniami polityki senioralnej.

Tegoroczna Szkoła Mazowieckich Rad Seniorów była współfinansowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS.

  • 20190605_120649