22 sierpnia br. wbiciem łopaty rozpoczęto oficjalnie prace związane z zadaniem „Budowa kanalizacji wód opadowych w ul. Janka Paruzela”. Umowę z firmą R.D.B – Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk z siedzibą w Mińsku Mazowieckim podpisano 10 lipca br. Inwestycja będzie realizowana do połowy grudnia 2019 roku. W jej ramach zostanie wykonana sieć kanalizacji deszczowej, nowa nawierzchnia jezdni, zjazdów i chodników, nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość umowna zadania to 520 000,20 zł, w tym wartość kanalizacji deszczowej 153 734,56 zł.

Budowa odwodnienia jest realizowana w ramach projektu pn. "Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap". Zadanie to znalazło się wśród 12 z całej Polski, które uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

  • IMG_5578
  • IMG_5600
  • IMG_5601
  • IMG_5606
  • IMG_5609
  • IMG_5618
  • IMG_5583
  • IMG_5637
  • IMG_5535