Justyna Mazur - litograf, posługuje się techniką transferu anastatycznego. To technika, która 200 lat temu służyła do kopiowani rękopisów. Na naszych warsztatach używając wydruków laserowych pokaże jak w łatwy sposób można przenieść grafikę z papieru na inne podłoża.
Uczestnicy nauczą się tego i protestują umiejętności na naczyniach.

1. Na początku przygotowujemy talerze - każdy uczestnik otrzymuje biały talerz deserowy z Ćmielowa i klejem na gorąco montuje zawieszkę.
2. Projektujemy grafikę, która ozdobi talerz. Pracujemy na materiałach gotowych lub rysujemy swoje rysunki na bambusowym papierze.
3. Uczymy się zatłuszczania grafik 200 letnią techniką kopiowania rękopisów i druków.
4. Przenosimy grafiki na talerz.

Miejski Dom Kultury, 26 października 2019 godz. 10.00. Czas trwania warsztatów: 2h, bilet: 30 zł / osoba

@litograf.studio

  • Litografia