Drugi etap naboru do służby tj. test sprawności fizycznej – podciąganie na drążku (mężczyźni), rzut piłką lekarską (kobiety), bieg po kopercie, próba wydolnościowa (Beep test) wyznaczono na dzień 12 grudnia 2019 r.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zobowiązani są do stawienia się w dniu 12 grudnia 2019 r. o godzinie 10.30 w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 120, 05-300 Mińsk Mazowiecki, gdzie odbędzie się obowiązkowe spotkanie organizacyjne.

Informujemy, że II etap naboru do służby w PSP (tj. testy sprawności fizycznej) odbędzie się po spotkaniu organizacyjnym w hali sportowej w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 267, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Kandydaci do służby na spotkaniu organizacyjnym w dniu  testów sprawności fizycznej powinni posiadać:

– dokument tożsamości ze zdjęciem,

– oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do odbycia testu sprawności fizycznej zgodnego  z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia nr 5/2019 o naborze  do służby w PSP,

–  osoby, które zaliczyły testy sprawności fizycznej w naborach do służby przygotowawczej   w innych komendach PSP – zaświadczenie o zaliczeniu testu sprawnościowego,

– strój i obuwie sportowe (halowe).