Stowarzyszenie Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza otrzymało z Ministerstwa Sportu dofinansowanie na Sporty Zimowe w 2020 roku. Miasto Mińsk Mazowiecki przystąpiło do partnerstwa przy realizacji przedmiotowego zadania. W okresie od 20 stycznia 2020 roku realizowane będą zajęcia z łyżwiarstwa (26 godzin), natomiast po zamknięciu lodowiska realizowane będą alternatywne zajęcia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej. Zajęcia będą realizowane zgodnie z poniższym harmonogramem:


Grupa 1 (klasy 1 - 3 szkoły podstawowej)
- wtorek 16.00 – 17.00
- piątek 15.30 – 16.30

Grupa 2 (klasy 4-5 szkoły podstawowej)
- wtorek 16.00 – 17.00
- piątek 15.30 – 16.30

Grupa 3 (klasy 6 – 7 szkoły podstawowej)
- poniedziałek 16.00 – 17.00
- czwartek 16.00 – 17.00

Grupa 4 (klasa 8 i pozostali chętni ze szkoły podstawowej)
- poniedziałek 16.00 – 17.00
- czwartek 16.00 – 17.00

Zapraszamy dzieci, które mieszkają w Mińsku Mazowieckim. Udział w zajęciach jest możliwy gdy dziecko samodzielnie utrzymuje równowagę na lodzie. Umiejętności dzieci będą oceniane przez instruktora prowadzącego dane zajęcia. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, p. 215 (II piętro). Formularze można pobrać ze strony internetowej www.minsk-maz.pl lub w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki w pok. 215 (II piętro). Rekrutację rozpoczynamy w dniu 8 stycznia 2020 r., godz. 8:00, a kończymy w momencie uzyskania wymaganej liczby zgłoszeń, o czym poinformujemy na stronie internetowej.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne dla uczestników.