"NIEPODLEGŁA SUWERENNA" - Wystawa malarstwa w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę 1918 - 2018.

Setna rocznica odzyskania niepodległości była niezwykłą okazją do świętowania doniosłych wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Jednym z projektów, uświetniających tę okoliczność, był ogólnopolski konkurs malarski, adresowany do profesjonalnych artystów malarzy, zorganizowany w 2018 r. przez Fundację ArtHANZA z Białegostoku, we współpracy z Fundacją PZU i artystą plastykiem Jarosławem Kukowskim. Celem inicjatorów i realizatorów tego przedsięwzięcia było włączenie środowiska twórczego w aktualne sprawy narodowe i zaoferowanie odbiorcom szerokiego dostępu społecznego do bogactwa kultury i idei narodowej, a przez to wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej wszystkich Polaków. Także potrzeba uczczenia bohaterów walk o niepodległość i utrwalania pamięci o niezwykle ważnych wydarzeniach historycznych. Wszystko to w kształcie zróżnicowanym artystycznie i formalnie, ale jednocześnie nowoczesnym, zrozumiałym i akceptowanym przez wszystkich odbiorców.

Efektem finalnym jest wystawa, złożona z obrazów różnorodnych malarskich stylów i technik oraz podejść ich autorów do tematu. Każdy z twórców prezentuje dzieło zainspirowane ideą niepodległości Polski, lub zrodzone z refleksji nad jej historią i współczesnością. Wszystkich - mimo zróżnicowanych światopoglądów - łączy patriotyzm, szacunek dla idei wolnego państwa i tradycji narodowej oraz Sztuka. Premiera wystawy miała miejsce w białostockiej Operze i Filharmonii Podlaskiej, a następnie była prezentowana, w prestiżowych instytucjach wystawienniczych, m.in. w: Kołobrzegu, Warszawie, Włocławku, Tczewie i Siedlcach. Wystawa została też objęta Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Na ekspozycję wystawy w Muzeum Ziemi Mińskiej składa się 35 dzieł. Ich autorami są: Agma, Tomasz Awdziejczyk, Karol Bąk, Czesław Dźwigaj, Wacław Jagielski, Michał Janczuk, Łukasz Jaruga, Barbara Kaczmarowska-Hamilton, Dariusz Kaleta, Marcin Kołpanowicz, Ewa Kukowska, Jarosław Kukowski, Piotr Lemke, Janusz Lewandowski, Jacek Maślankiewicz, Marcin Mikałajczak, Józef Panfil, Daniel Pawłowski, Daniel Pielucha, Stefan Rybi, Sabina Maria Stasińska, Józef Stolorz, Janusz Wierzyński, Eugeniusz Wiszniewski i Krzysztof Wiśniewski.

Prezentacja wystawy w Mińsku Mazowieckim zorganizowana została we współpracy z Agencją Zegart.

  • Suwerenna Niepodległa Plakat