Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mińsk Mazowiecki

Realizując założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego współdziałamy z środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi za źródło wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniem społecznym dzieci. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dom Pomocy Społecznej w Mieni i Dziadkowie naszych przedszkolaków umożliwiają nam realizowanie w/w założeń.

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym dnia 07.02.2020 r. przedszkolaki gr V „Starszaki” z Przedszkola Miejskiego nr 6 z Mińska Mazowieckiego odwiedziły seniorów Domu Pomocy Społecznej w Mieni. Dzieci zaprezentowały tam program artystyczny przygotowany z okazji Dnia Babci i Dziadka. Piosenki, tańce i wesołe wierszyki wywołały uśmiechy na twarzach mieszkańców, którzy nagrodzili dzieci gromkimi brawami. Występ z udziałem tak małych aktorów dostarczył wszystkim wielu wzruszeń i łez. Na zakończenie spotkania przedszkolaki obdarowały mieszkańców własnoręcznie wykonaną „Książeczką dla Babci i Dziadka”. Dzieci natomiast otrzymały słodkie niespodzianki. Spotkania z seniorami pozwalają dzieciom nawiązać relacje z osobami starszymi oraz dostrzec ich potencjał. Poprzez takie działania uczymy nasze przedszkolaki szacunku, życzliwości oraz empatii w stosunku do osób starszych. Takie międzypokoleniowe działania przynoszą wiele korzyści: wzmacniają więzi w społeczności lokalnej, wzbogacają procesy uczenia się zarówno dzieci, jaki i osób starszych, a przede wszystkim dają radość obu stronom.

Teresa Wielmowiec, fot z arch. PM nr6

  • 20200207_100708