W tym roku, Biblioteka postanowiła dołączyć do oficjalnych rozgrywek Rummikub, pod nazwą „Mińska Liga Rummikub”. Za każdy turniej uczestnicy zdobywają punkty za wygrane partie, które liczą się do generalnej klasyfikacji danej ligi. Na koniec zwycięży ten, który zdobędzie najwięcej punktów. Za zwycięstwo w lidze trzech graczy z pierwszych miejsc otrzyma nagrody rzeczowe od TM Toys. Nie trzeba brać udziału we wszystkich kolejkach. Gramy w wersję Rummikub Standard.

W ramach turnieju odbędzie się 6 kolejek, w następujących terminach:

- 7 marca, godz. 13:00

- 27 marca, godz. 18:00

- 18 kwietnia, godz. 13:00

- 11 maja, godz. 18:00

- 27 czerwca, godz. 13:00

- 10 lipca, godz. 18:00

Poprzez udział w Lidze Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Ligi (w szczególności w celu realizacji Ligi zgodnie z Regulaminem, doręczania nagród), a także na potrzeby wszelkich innych konkursów i turniejów organizowanych bądź współorganizowanych przez Organizatora - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Lidze i otrzymanie nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby poniżej 18 roku życia) mogą brać udział w Lidze za zgodą swojego prawnego opiekuna, wyrażoną w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu

W załącznikach do pobrania zamieszczamy zgodę rodzica, regulamin Ligi oraz zasady gry Rummikub.

  • MBP