Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mińsk Mazowiecki

Z ogromną radością informujemy o wyróżnieniu dla naszego miasta przyznanym przez Radę Europy.

Nagroda Europy, utworzona przez Zgromadzenie Parlamentarne w 1955 r., jest najwyższym wyróżnieniem, jakie można przyznać miastu europejskiemu za jego działania na rzecz wspólnoty. Unia Europejska nagradza miasta za ich aktywną promocję wartości europejskich. Plebiscyt jest stopniowany. W 2018 r. Mińsk Mazowiecki otrzymał wyróżnienie Diploma of Europe, a w tym roku Flag of Honour.
Honorowy Sztandar jest dla nas potwierdzeniem słuszności naszych działań. Składając wniosek, uwydatniliśmy działania podejmowane przez miasto na rzecz młodzieży w ramach rozwoju polityki młodzieżowej, która stała się priorytetem miasta w 2019 r. Podkreśliliśmy także aktywności promujące pełne włączanie osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i kulturalne. Ponadto przedstawiliśmy działania na rzecz utrzymywania wysokiej jakości kapitału społecznego i zaangażowania społeczności w rozwój miasta.
Znalezienie się w gronie sześciu wyróżnionych miast europejskich jest dla nas zaszczytem i zobowiązaniem do dalszej pracy dla naszej małej ojczyzny.

  • 99127631_3202498429807279_4256027258478657536_n