Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mińsk Mazowiecki

Dzisiaj na terenie 2 grupy poszukiwawczo ratowniczej w Janowie, komendant powiatowy policji w Mińsku Mazowieckim inspektor Sławomir Rogowski, podpisał porozumienie z dowódcą jednostki mjr. pil. Marcinem Gancarczykiem, które ma na celu określenie wzajemnej współpracy podczas działań przy poszukiwaniu osób zaginionych. Podczas spotkania obecny był również druh Grzegorz Ostrowski z OSP Dębe Wielkie. Z tą jednostką mińska komenda podpisała podobne porozumienie w listopadzie 2019 r.

Wobec coraz częściej pojawiających się przypadków zaginięć osób, istnieje potrzeba wzajemnej współpracy różnych służb. W ostatnim czasie ogromną pomoc nieśli nam druhowie z ochotniczych straży pożarnych w tym specjalna grupa poszukiwawcza z OSP Dębe Wielkie.

Ostatni przypadek odnalezienia 91-latka, przez pilota śmigłowca 2 grupy poszukiwawczo ratowniczej potwierdził, że wykorzystanie floty powietrznej przez żołnierzy znacznie przyspieszyło odnalezienie osoby i udzielenie mu pomocy. Stąd inicjatywa podpisania wzajemnej współpracy, która określa szczegóły i sposób postępowania w tego typu sprawach. Podpisy pod porozumieniem złożyli dowódca 2 GPR mjr pil. Marcin Gancarczyk i komendant mińskiej jednostki policji inspektor Sławomir Rogowski.

W ramach tego porozumienia policjanci poszukujący osobę zaginioną, będą mogli skorzystać z pomocy pilotów śmigłowców stacjonujących na terenie jednostki wojskowej w Janowie. Poza przypadkami „bojowego” użycia sprzętu latającego, porozumienie zakłada również wzajemne szkolenia i bieżącą wymianę doświadczeń.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w listopadzie 2019 roku, mińska komenda podpisała podobne porozumienie z OSP w Dębem Wielkim. Stąd obecność jej prezesa druha Grzegorza Ostrowskiego. Nieoceniona pomoc jaką wielokrotnie nieśli strażacy wszystkich ochotniczych straży pożarnych wskazuje jak ogromne użycie sił i środków wymaga akcja poszukiwawcza. Działania prezesa OSP w Dębem Wielkim wspierane przez mińskie kierownictwo policji zaowocują w niedalekiej przyszłości pozyskaniem przez tą jednostkę profesjonalnego sprzętu, który jeszcze bardziej wspomoże nas w działaniach a tym samym podniesie bezpieczeństwo mieszkańców powiatu mińskiego.

Włączenie do współpracy wojska jest dopełnieniem starań o poprawę działań poszukiwawczych, czemu na pewno przysłuży się wykorzystywanie w akcjach, śmigłowców Sokół.

 

st. asp. Marcin Zagórski

 • Podpisaliśmy porozumienie z 2 GPR
  Podpisaliśmy porozumienie z 2 GPR
 • Podpisaliśmy porozumienie z 2 GPR
  Podpisaliśmy porozumienie z 2 GPR
 • Podpisaliśmy porozumienie z 2 GPR
  Podpisaliśmy porozumienie z 2 GPR
 • Podpisaliśmy porozumienie z 2 GPR
  Podpisaliśmy porozumienie z 2 GPR
 • Podpisaliśmy porozumienie z 2 GPR
  Podpisaliśmy porozumienie z 2 GPR