Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mińsk Mazowiecki

W celu spełnienia oczekiwać społecznych dotyczących przeciwdziałania i oddziaływania prewencyjnego na różnego rodzaju zagrożenia i zjawiska społeczne, dzielnicowi raz na pół roku opracowują plany priorytetowe. To skrupulatnie zebrane i przeanalizowane dane dotyczące przestępczości i informacji uzyskanych w ramach spotkań dzielnicowego z lokalną społecznością. W wyniku tych działań każdy policjant wskazał najpilniejsze i wymagające większej uwagi zagrożenia staniu bezpieczeństwa w swoim rejonie służbowym. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Aby sprawdzić do którego rejonu należy Twoje miejsce zamieszkania wystarczy kliknąć TUTAJ.

aspirant Tomasz Lubaszka – rejon służbowy nr 1

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon ul. Chełmońskiego w Mińsku Mazowieckim, od bloku oznaczonego numerem 1 do 7.

2. Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

 • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszaniu norm prawnych, z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania prawa oraz zmniejszenie o 50% powyższych zdarzeń występujących przed wdrożeniem planu działania priorytetowego,
 • uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawa, konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej,
 • zakłada się, że po zakończeniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie spadek powyższych zdarzeń, co wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców opisanego rejonu.

4. Realizacja: 1 stycznia 2021 - 30 czerwca 2020 roku.

sierżant sztabowy Kamil Knociński – rejon służbowy nr 2

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon sklepu "Topaz" w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 250/96.

2. Wzrost liczby zdarzeń związanych z niestosowanie sie do znaku B-36, zakaz zatrzymywania się.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

 • uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawnych oraz konsekwencjach jego naruszenia,
 • zakłada się, że po zakończeniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie spadek powyższych zdarzeń, co wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w rejonie parkingu sklepu Topaz.

4. Realizacja: 1 stycznia 2021 - 30 czerwca 2021 roku.

sierżant sztabowy Piotr Kaczmarski – rejon służbowy nr 3

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon Placu Dworcowego w Mińsku Mazowieckim.

2. Zdarzenia o charakterze chuligańskim a w szczególności spożywanie alkoholu, niszczenie mienia publicznego w postaci ławek, koszy na smieci, wiat przystankowych, elewacji budynków dworca PKP i PKS.

3. Zakładany cel do osiągnięcia:

 • zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie wyraźny spadek wykroczeń oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w danym rejonie. Oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszaniu norm prawnych, uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawa, konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej. Poprawa świadomości społecznej i prawnej osób grupujących się w godzinach popołudniowych i wieczornych na spotkaniach towarzyskich. Ocena realizacji planu działania priorytetowego zostanie oparta na ponownym przeprowadzeniu konsultacji społecznych, wśród osób mieszkających i przebywających w danym rejonie, a także na przeprowadzonej analizie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ocena będzie miała charakter zamknięty zrealizowano/nie zrealizowano z uwagi na charakter i czas występowania negatywnych zjawisk, które swoją dominantę osiągają w okresie lata i jesieni w godzinach popołudniowych. (II i III zmiana).

4. Realizacja: 1 stycznia 2021 - 30 czerwca 2021 roku.

sierżant sztabowy Kamil Dąbrowski – rejon służbowy nr 4

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon ul. Bulwarnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Limanowskiego w Mińsku Mazowieckim.

2. Spożywanie alkoholu, gromadzenie sie osób oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

 • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszaniu norm prawnych, z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania prawa oraz zmniejszenie o 50% powyższych zdarzeń występujących przed wdrożeniem planu działania priorytetowego,
 • uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawa, konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej,
 • zakłada się, że po zakończeniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie spadek powyższych zdarzeń, co wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Bulwarnej.

4. Realizacja: 1 stycznia 2021 – 30 czerwca 2021 roku.

starszy sierżant Adrian Świątek – rejon służbowy nr 5

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon bloku mieszkalnego przy ul. Śniadeckich 7 w Mińsku Mazowieckim.

2. Problematyka dotycząca grupowania się młodzieży, spożywania alkoholu i środków odurzających oraz zakłócania ładu i porządku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem piwnic i garażu.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

 • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszania norm prawnych z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania prawa
 • uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawa, konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej.

4. Realizacja: 1 stycznia 2021 - 30 czerwca 2021 roku.

sierżant sztabowy Jacek Sobociński – rejon służbowy nr 6

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon osiedla mieszkalnego przy ul. Klonowej od bloku 21 do 27.

2. Problematyka dotycząca niewłaściwego parkowania.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

 • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszaniu norm prawnych, z jednoczesnym uświadomieniem o konieczności przestrzegania prawa,
 • uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawa oraz konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej.

4. Realizacja: 1 stycznia 2021 - 30 czerwca 2021 roku.

 

aspirant Mariusz Kondraciuk – rejon służbowy nr 7

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Miejscowości Anielew, Barcząca, Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Dziękowizna, Ignaców, Targówka.

2. Problematyka prawidłowego oznaczania nieruchomości numerem porządkowym.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

 • uświadomienie mieszkańcom wskazanych miejscowości o obowiązku prawidłowego oznaczenia swojej nieruchomości i wynikających z tego korzyści.
 • zakłada się, że po zakończeniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie spadek ilości posesji nie oznaczonych numerem porządkowym.

4. Realizacja: 1 stycznia 2021 - 30 czerwca 2021 roku.

młodszy aspirant Rafał Bieńko – rejon służbowy nr 8

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon sklepu spożywczego w miejscowości Gliniak 26A w gminie Mińsk Mazowiecki.

2. Problematyka dotycząca spożywania alkoholu, zaśmiecania, zakłóceń porządku publicznego oraz niszczenia mienia.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

 • zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego, odnotowany zostanie spadek wykroczeń dotyczący spożywania alkoholu w miejscach publicznych w stosunku do 2 czynów odnotowanych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających wprowadzenie planu działania priorytetowego oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Gliniak.
 • uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawa, konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej,
 • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszania norm prawnych z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania prawa.

4. Realizacja: 1 stycznia 2021 - 30 czerwca 2021 roku.

aspirant Arkadiusz Wysocki – rejon służbowy nr 9

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon przystanków autobusowych na ulicy Mińskiej w Siennicy.

2. Problematyka dotycząca spożywania alkoholu i zakłóceń porządku publicznego.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

 • zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego, odnotowany zostanie spadek wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecania miejsca publicznego o 50% w stosunku do 4 czynów odnotowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wprowadzenie planu działania priorytetowego oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Siennica,
 • uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawa, konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej,
 • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszania norm prawnych z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania prawa.

4. Realizacja: 1 stycznia 2021 - 30 czerwca 2021 roku.