Podczas tegorocznych wakacji mińscy policjanci współpracowali z pracownikami mińskiego sanepidu. Podczas wspólnych kontroli półkolonii poza sprawdzeniem zasad przestrzegania higieny i przepisów sanitarnych prowadzili prelekcje na temat bezpiecznych wakacji. W sumie odwiedzili kilkanaście miejsc zorganizowanego letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu mińskiego.

Policjanci komendy powiatowej policji w Mińsku Mazowieckim w zakresie poprawy i utrzymania na wysokim poziomie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu mińskiego, współpracują z wieloma instytucjami i organizacjami. Jedną z nich jest Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim.

Podpisane w maju 2019 roku porozumienie o współpracy zakłada wymianę w niezbędnym zakresie informacji, w celu ustalania podmiotów i osób wprowadzających do obrotu nowe substancje psychoaktywne, współdziałanie w przypadkach działań kontrolnych i wykrywczych. Planowane są również wspólne działania profilaktyczne dla lokalnej społeczności.

Okres wakacji był doskonałą okazją aby połączyć siły obu instytucji i zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, uczestników półkolonii organizowanych na naszym terenie. Policjanci zespołu ds. nieletnich i patologii wspólnie z pracownikami mińskiego sanepidu, prowadzili kontrole miejsc zorganizowanego letniego wypoczynku tzw. półkolonii. Podczas tych kontroli pracownicy inspektoratu sanitarnego sprawdzali sposób realizacji wytycznych w zakresie przestrzegania higieny i przepisów sanitarnych obowiązujących podczas półkolonii.

Kontrole te prowadzone wspólnie z funkcjonariuszem mińskiej komendy były okazją aby przypomnieć uczestnikom półkolonii podstawowe kwestie związane z bezpiecznych wypoczynkiem na wakacjach. Poruszono tematy bezpieczeństwa nad wodą, przestrzegania przepisów drogowych w tym omówiono ostatnie zmiany prawa w tym zakresie. Policjanci przestrzegali również przed cyberzagrożeniami i przekazali zasady obowiązujące podczas korzystania z zasobów internetu i urządzeń cyfrowych.

W sumie zespoły kontrolne przeprowadziły kilkanaście kontroli półkolonii na terenie całego powiatu mińskiego. Podczas czynności nie stwierdzono uchybień w prowadzeniu miejsc zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

asp. szt. Marcin Zagórski

  • Policjant i pracownicy sanepidu podczas spotkań z uczestnikami półkolonii
    Policjant i pracownicy sanepidu podczas spotkań z uczestnikami półkolonii
  • Policjant i pracownicy sanepidu podczas spotkań z uczestnikami półkolonii
    Policjant i pracownicy sanepidu podczas spotkań z uczestnikami półkolonii
  • Policjant i pracownicy sanepidu podczas spotkań z uczestnikami półkolonii
    Policjant i pracownicy sanepidu podczas spotkań z uczestnikami półkolonii