Inspektor Sławomir Rogowski Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim spotkał się z uczniami klas o profilu policyjnym Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach. Spotkanie miało na celu przybliżenie młodzieży specyfiki policyjnej służby oraz aktualnej procedury związanej z wstąpieniem w jej szeregi.

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim od kilku lat współpracuje z Zespołem Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach w zakresie realizacji zajęć z tematyki bezpieczeństwa oraz organizacji i funkcjonowania policji. Ostatni czas nie pozwalał nam na bezpośrednie spotkania z uwagi na prowadzone przez szkołę zajęcia zdalne. To jednak się zmieniło i korzystamy z możliwości osobistego spotkania i rozmowy.

Kilka dni temu Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim inspektor Sławomir Rogowski złożył wizytę w mroziańskim liceum, gdzie spotkał się z uczniami klas o profilu policyjnym. Spotkanie, którego celem było przybliżenie młodzieży pracy policjanta, jego specyfiki i związanych z tym trudów, przebiegało w sympatycznej atmosferze wspólnej rozmowy. Komendant odpowiadał na pytania uczniów i dzielił się swoja wiedzą i policyjnym doświadczeniem.

Podczas wizyty uczniowie zapoznali się z aktualnymi zasadami doboru do policji, wymaganiami jakim należy sprostać, preferencjach z tytułu wykształcenia i ofercie finansowej. Spotkanie było jednym z pierwszych z szerszego cyklu spotkań zapowiadanych już po wakacjach. Na zakończenie komendant życzył bezpiecznych i dobrych wakacji, aktywnego spędzania wolnego czasu i odpoczynku.

Warto w tym miejscu wspomnieć o kwietniowej wizycie komendanta Rogowskiego i komendanta miejscowego komisariatu aspiranta sztabowego Pawła Króla na uroczystym zakończeniu roku szkolnego klas maturalnych w tym klas o profilu wojskowym i policyjnym. Podczas tej uroczystości rozdano świadectwa i dyplomy dla wyróżniających się uczniów, które wręczał m. in. komendant powiatowy policji inspektor Sławomir Rogowski.

Mamy nadzieję, że tak aktywna w spotkania końcówka roku szkolnego 2021/2022 będzie kontynuowana także po wakacjach.

 

podkom. Marcin Zagórski

 • Spotkanie Komendanta z klasą policyjną
  Spotkanie Komendanta z klasą policyjną
 • Spotkanie Komendanta z klasą policyjną
  Spotkanie Komendanta z klasą policyjną
 • Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
  Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
 • Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
  Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
 • Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
  Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
 • Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
  Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
 • Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
  Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
 • Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
  Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
 • Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
  Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
 • Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
  Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
 • Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych
  Uroczystośc zakończenia roku szkolnego klas maturalnych