14 kwietnia mieszkańcy gminy Stanisławów mieli okazję spotkać się z policjantami w ramach debaty społecznej zorganizowanej pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Podczas sobotniej debaty poruszono tematykę oszustw oraz bieżących problemów zgłaszanych przez mieszkańców gminy Stanisławów.

Sobotnia debata społeczna zorganizowana w ramach rządowego programu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”, odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie. W debacie udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim inspektor Sławomir Rogowski, Komendant Komisariatu Policji w Stanisławowie podinspektor Robert Momot, dzielnicowy starszy aspirant Andrzej Kaliszuk, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego aspirant sztabowy Rafał Ciborowski oraz oficer prasowy sierżant sztabowy Elżbieta Zagórska. Samorząd reprezentowała: Wójt Gminy Stanisławów- Pani Kinga Sosińska. Obecna także była kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Pani Beata Wąsowska a także przedstawiciele rady gminy, sołtysi oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Debata miała na celu włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

Podczas debaty zaprezentowano mieszkańcom założenia krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Przekazano ilość zgłoszeń w minionym i bieżącym roku w gminie Stanisławów oraz jakiej problematyki dotyczyły. Zaprezentowano stan bezpieczeństwa w gminie za 2022 rok oraz bieżący. Szeroko omówiono tematykę oszustw jako występujące zagrożenie wśród mieszkańców.

Następnie przyszedł czas na zadawanie pytań i zgłaszanie zagrożeń przez mieszkańców. Każdy mógł swobodnie wypowiedzieć się i przedstawić zauważony problem. Policjanci udzielali odpowiedzi na zgłoszone nieprawidłowości, wskazywali możliwe formy rozwiązania danego zagadnienia. Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców wnioski zostały zaprotokołowane i będą poddane dalszej analizie.

Kolejne debaty zaplanowane są w najbliższych miesiącach.

sierż. szt. Elżbieta Zagórska