• Każda firma czy organizacja działająca na rynku ma w swoich strukturach takie szczególne miejsce, gdzie zapadają najważniejsze decyzje operacyjne. W Policji często właśnie tam podejmowane są działania, od których zależy bezpieczeństwo publiczne, a niejednokrotnie nawet ludzkie życie. O czym mowa? W przypadku warszawskiej Policji oczywiście o Stołecznym Stanowisku Kierowania Komendy Stołecznej Policji, o którym rozmawiamy z naczelnikiem tego wydziału nadkom. Marcinem GRZEGORCZYKIEM.