Bezpłatne szkolenia BHP dla mieszkańców Mazowsza
Bezpłatne szkolenia BHP dla mieszkańców województwa mazowieckiego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia BHP Małgorzata Cierpka-Prokopowicz zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego na bezpłatne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia, które rozpoczną się 23 kwietnia i potrwają do 20 grudnia 2024 roku, są skierowane do szerokiego grona odbiorców, w tym pracodawców, pracowników, praktykantów oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

  1. Szkolenia BHP dla mieszkańców Mazowsza.
  2. Program obejmuje różnorodne sektory gospodarki.
  3. Tematyka szkoleń obejmuje m.in. pierwszą pomoc, ochronę przeciwpożarową i mobbing.
  4. Kontakt i zapisy w Ośrodku Szkolenia BHP Małgorzata Cierpka-Prokopowicz.

Szkolenia są dedykowane przede wszystkim dla przedstawicieli takich sektorów gospodarki jak budownictwo, handel, opieka zdrowotna, przetwórstwo przemysłowe, transport, gospodarka magazynowa, dostawa wody, gospodarowanie odpadami, rekultywacja, energetyka, kultura, rozrywka, rekreacja, edukacja, zakwaterowanie oraz gastronomia.

Program szkoleń obejmuje szeroki wachlarz tematów, które mają na celu poprawę świadomości i umiejętności w zakresie BHP. Wśród nich znajdują się m.in. szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, przypomnienie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, pierwsza pomoc przedmedyczna, ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja, substancje niebezpieczne w środowisku pracy, bezpieczna praca na wysokości powyżej 3 metrów, mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy, stres w miejscu pracy oraz wypalenie zawodowe, a także szkolenie dotyczące pracy głosem.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach mogą zgłaszać się do Ośrodka Szkolenia BHP Małgorzata Cierpka-Prokopowicz, który mieści się przy ul. Erazma Ciołka 10, lok. 402, IV piętro, 01-402 Warszawa. Kontakt telefoniczny pod numerem 604-178-296 lub poprzez e-mail.

To doskonała okazja, aby bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć cenną wiedzę, która może przyczynić się do poprawy warunków pracy oraz bezpieczeństwa w różnych miejscach zatrudnienia.


Wg inf z: Urząd Pracy