Warsztaty w PUP: Jak pokonać bariery na drodze do zatrudnienia?
W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy odbyły się warsztaty poświęcone barierom na drodze do zatrudnienia. Spotkanie to było pierwszym z cyklu, który ma na celu wsparcie osób bezrobotnych w znalezieniu pracy.
  1. Omówienie barier zewnętrznych i wewnętrznych w poszukiwaniu pracy.
  2. Wymiana doświadczeń i dyskusja na temat motywacji.
  3. Ćwiczenia rozwijające kreatywność i twórczość.
  4. Podsumowanie i omówienie wyników ćwiczeń na forum grupy.

27 maja, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Poniedziałkowe warsztaty z doradcą zawodowym”. Tematem przewodnim były „Bariery na drodze do zatrudnienia”. Warsztaty miały na celu uświadomienie uczestnikom, jakie przeszkody mogą napotkać w procesie poszukiwania pracy oraz jak skutecznie je pokonywać.

Podczas spotkania omówiono zarówno bariery zewnętrzne, jak i wewnętrzne, które mogą stanowić wyzwanie dla osób poszukujących pracy. Uczestnicy mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat trudności, jakie napotkali na swojej drodze zawodowej. Dyskusja ta pozwoliła na lepsze zrozumienie różnych aspektów związanych z poszukiwaniem zatrudnienia.

W trakcie prelekcji poruszono również temat motywacji w pokonywaniu barier. Uczestnicy podzielili się swoimi poglądami na temat roli, jaką motywacja odgrywa w procesie poszukiwania pracy. Była to okazja do ciekawej wymiany zdań i refleksji na ten temat.

Warsztaty nie ograniczały się jednak tylko do teorii. Uczestnicy mieli również okazję wziąć udział w ćwiczeniach, które miały na celu rozwijanie ich kreatywności i twórczości. Te praktyczne zadania pozwoliły im na lepsze zrozumienie, jak te cechy mogą pomóc w pokonywaniu różnorodnych barier. Wyniki ćwiczeń oraz przemyślenia uczestników zostały następnie omówione na forum grupy.

Warsztaty zakończyły się podkreśleniem, że właściwe rozpoznanie i nazwanie barier może znacząco wpłynąć na skuteczność w ich pokonywaniu. Uczestnicy opuścili spotkanie z przekonaniem, że nie są sami w swoich zmaganiach i że istnieją skuteczne sposoby na radzenie sobie z trudnościami na drodze do zatrudnienia.


Opierając się na: Urząd Pracy