Rodzinny piknik w Stanisławowie przyciągnął tłumy
Rodzinne spotkanie w Stanisławowie okazało się nie tylko doskonałą okazją do wspólnej zabawy, ale także ważnym momentem dla budowania więzi międzyludzkich i promocji bezpieczeństwa. W ubiegłą niedzielę, 30 czerwca, mieszkańcy tłumnie zebrali się na pikniku rodzinnym, który dostarczył wielu atrakcji i cennych informacji.

Gospodarze i goście specjalni

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wójt Gminy Stanisławów, Kingę Sosińską, oraz Proboszcza Parafii św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława BM, ks. Bronisława Janiszewskiego. Wśród uczestników znalazła się także Beata Wąsowska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która wspierała inicjatywę swoją obecnością. Piknik zyskał na znaczeniu dzięki zaangażowaniu lokalnych liderów, którzy podkreślili wartość wspólnoty i rodzinnych relacji.

Wzmacnianie więzi i integracja rodzin

Głównym celem pikniku było kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym oraz integracja społeczności lokalnej. Organizatorzy zadbali o różnorodne atrakcje, które przyciągnęły zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wspólne gry, zabawy i konkursy stały się doskonałą okazją do zacieśniania więzi rodzinnych oraz nawiązywania nowych znajomości wśród mieszkańców gminy.

Stoisko edukacyjne mińskiej policji

W pikniku uczestniczyli także policjanci z Mińska Mazowieckiego, którzy przygotowali stoisko informacyjno-edukacyjne. Funkcjonariusze nie tylko promowali służbę w Policji, ale również rozmawiali z mieszkańcami na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Uczestnicy chętnie korzystali z okazji, by dowiedzieć się więcej o odpowiedzialnym zachowaniu nad wodą i innych aspektach bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo i promocja zawodu policjanta

Rozmowy z policjantami były istotnym elementem pikniku, szczególnie w kontekście zbliżających się wakacji. Wczorajsze wydarzenie przyczyniło się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w powiecie mińskim, a także promowało zawód policjanta jako ważny i potrzebny w społeczności lokalnej. Dzięki takim inicjatywom mieszkańcy mogą czuć się bardziej świadomi i przygotowani na różne sytuacje, które mogą napotkać podczas wakacyjnych wyjazdów.

Podsumowując, piknik rodzinny w Stanisławowie to nie tylko czas radości i zabawy, ale również ważne wydarzenie edukacyjne, które wniosło wiele wartościowych treści do życia lokalnej społeczności. Dziękujemy organizatorom i uczestnikom za wspólnie spędzony czas i zaangażowanie w budowanie silnych, rodzinnych więzi.


Na podstawie: Policja Mińsk Mazowiecki