Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mińsk Mazowiecki

Zbiorniki na gaz płynny - co warto wiedzieć?

Jak wiadomo, instalacja zbiornika na gaz płynny wymaga czasu, pieniędzy ale także dopełnienia wielu formalności, które wymaga nasze polskie prawo. Zanim zdecydujemy się na ogrzewanie gazowe, powinniśmy ustalić, czy nasza działka nadaje się do tego, aby zainstalować na niej zbiornik na gaz - obojętnie czy będzie to zbiornik na gaz podziemny, czy też naziemny.

Czy zbiornik na gaz płynny wymaga zgłoszenia?

Budowa instalacji na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem na gaz o pojemności do 7m3, przeznaczonej do zasilania instalacji gazowej w domu jednorodzinnym nie wymaga pozwolenia na budowę. Konieczne jest jednak zgłoszenie inwestycji w starostwie powiatowym, np. na formularzu który został wcześniej pobrany w urzędzie czy też ze strony internetowej. Zdecydowanie nie warto budować zbiornika na gaz płynny bez wszelkich wymaganych prawem formalności. Opłata za legalizację takiej samowoli budowlanej wynosi aż 5 tysięcy złotych. Do odpowiedniego zgłoszenia musimy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projekt zagospodarowania działki wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonania takiego projektu. Formalności tych nie jest wcale dużo. Podziemny zbiornik na gaz jest jedynie trudniejszy w montażu.

Prawidłowa instalacja zbiornika na gaz płynny

Zbiornik podziemny na gaz, zarówno jak i ten naziemny, wymaga przygotowania odpowiedniego projektu, ale także wybudowania instalacji oraz udostępnienia zbiornika.

Kontrole stanu technicznego - czy konieczne?

Wiele osób decydujących się na zbiornik na gaz płynny zastanawia się, czy będą konieczne kontrole stanu technicznego. Oczywiście, że tak. Mają one na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa. W trakcie eksploatacji należy zamawiać okresowe kontrole UDT, co dwa lata zewnętrzną oraz co dziesięć lat wewnętrzną, jeśli jednak posiadamy zbiornik gazowy podziemny, kontrola wewnętrzna konieczna jest co pięć lat. Instalacja gazowa natomiast powinna być poddawana okresowej kontroli, raz w roku kontroli stanu technicznego. Pamiętajmy o tym, że jeśli zdecydujemy się na zakup zbiornika na propan, to my będziemy odpowiedzialni za jego montaż. Montaż podziemnego zbiornika na gaz wiąże się z wykonaniem wykopów, płyty fundamentowej oraz wykopem pod zbiornik w przypadku wersji podziemnej. Projekt zbiornika na gaz ziemny powinien zostać wykonany przez specjalistę oraz zaakceptowany. Projektant musi zapoznać się z wszelkimi wymaganiami czy warunkami stawianymi przez prawo. Co prawda montaż zbiornika gazowego nie wymaga pozwolenia, należy jednak udowodnić, że mamy prawo do tego typu czynności na danej działce. Zanim zdecydujemy się na montaż zbiornika, powinniśmy zapoznać się z wszystkimi ważnymi informacjami, wymaganiami i warunkami. Pozwoli to nie tylko na działanie zgodnie z prawem, ale także na zachowanie bezpieczeństwa czy też uniknięcie dodatkowych, niepotrzebnych kosztów, spowodowanych nieprawidłowym montażem czy wykonanym projektem. Należy zatem mieć to na uwadze.