Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mińsk Mazowiecki

Rozprzestrzeniający się pożar kompleksu leśnego i zaginięcie kilkunastu uczestników obozu harcerskiego – takimi założeniami rozpoczęły się w sobotę 11 września powiatowe ćwiczenia wielu służb, które miały na celu usprawnienie procesu reagowania na zdarzenie kryzysowe oraz wzajemną organizację pracy zespołowej i współdziałanie.

W sobotę 11 września b.r. w leśnictwie Jeziorek w gminie Mrozy odbyły się ćwiczenia powiatowych służb i straży w ramach realizacji zadań wynikających z systemu zarzadzania kryzysowego. Tym razem założenie do ćwiczeń polegało na informacji o pożarze lasu, który bardzo szybko rozprzestrzenia się. Powierzchnia pożaru wynosi 3 ha i stale się powiększa. Jednocześnie w tym kompleksie leśnym zorganizowany jest obóz harcerski, w którym uczestniczy 30 harcerzy i 3 opiekunów. Z uwagi na zagrożenie pożarem komendant obozu zarządził ewakuację, podczas której zaginęła część z uczestników. Do działań przystąpiły służby.

W ćwiczeniach udział wzięli: zespoły zarządzania kryzysowego z powiatu mińskiego i miasta i gminy Mrozy, komenda powiatowa państwowej straży pożarnej, ochotnicze straże pożarne z powiatu mińskiego, 5 mazowiecka brygada obrony terytorialnej, nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki, ratownictwo medyczne oraz komenda powiatowa policji w Mińsku Mazowieckim.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie służby dyżurnej w realizacji zadań związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowej, doskonalenie postępowania podczas prowadzenia działań na miejscu zdarzenia oraz współdziałania policji i innych podmiotów, wypracowanie obiegu informacji pomiędzy komendą powiatową policji w Mińsku Mazowieckim a innymi służbami ,itp.

W podsumowaniu ćwiczeń starosta miński Antoni Jan Tarczyński podziękował służbom za udział w ćwiczeniach i zapewnił o organizacji kolejnych, tak by doskonalić umiejętności w zakresie procesu reagowania na zdarzenia kryzysowe. Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim, inspektor Sławomir Rogowski, również podziękował za udział w ćwiczeniach. Podkreślił, że elementy które dzisiaj ćwiczono już jutro mogą być wykorzystane w realnej sytuacji, gdyż z pożarami i zaginięciami mamy do czynienia często.

Wspomniał w tym miejscu o doskonałej współpracy z druhami z OSP w Dębem Wielkim, którzy wpierają policjantów posiadanym sprzętem i umiejętnościami w poszukiwaniach osób zaginionych. Słowa podziękowania komendant skierował również do żołnierzy obrony terytorialnej, którzy przez wiele tygodni wspierali policjantów podczas prowadzonych kontroli obywania kwarantanny.

 

asp. szt. Marcin Zagórski

 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
 • Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”
  Powiatowe ćwiczenia „TOPÓR 2021”