W poniedziałek 4 października, dwaj dzielnicowi mińskiego rewiru przeprowadzili bardzo ciekawe spotkanie z seniorami z terenu gminy Mińsk Mazowiecki, którego tematem przewodnim było bezpieczeństwo osób starszych w wielu różnych sytuacjach zagrożenia. Omówiono sposoby zachowania się podczas odebrania podejrzanego telefonu czy korzystania z urządzeń cyfrowych. Dzielnicowi zwrócili również uwagę na opracowane przez siebie plany priorytetowe i występujące tam nieprawidłowości.

4 października b.r. w świetlicy „Przyjazny Zakątek” w Barczącej, dzielnicowi mińskiego rewiru, młodszy aspirant Rafał Bieńko i młodszy aspirant Kamil Różak, spotkali się z seniorami mieszkającymi na terenie gminy Mińsk Mazowiecki. Wydarzenie zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w ramach spotkania integracyjnego seniorów.

Mundurowi poruszyli kwestie związane z bezpieczeństwem osób starszych, w tym zagrożeń jakie mogą spotkać w codziennym  życiu. Dzielnicowi omówili metody wykorzystywane przez sprawców oszustw dokonywanych metodami na wnuczka czy policjanta. Promowali również swoje plany priorytetowe, które zakładają zwrócenie szczególnej uwagi na rejon stacji kolejowej w Barczącej i przystanku autobusowego przy ul. Wesołej, gdzie dochodzi do zakłóceń porządku publicznego, spożywania alkoholu i zaśmiecania. Dzielnicowy Rafał Bieńko informował, że objął swoim nadzorem miejscowości: Grabina, Marianka, Zakole Wiktorowo, Maliszew, Zamienie, Józefów oraz Grębiszew, gdzie zwrócił uwagę jak ważne jest prawidłowe oznaczanie nieruchomości numerem porządkowym.

Seniorzy byli bardzo aktywni, zadawali wiele pytań i mamy nadzieje, że wynieśli ze spotkania dużo cennych informacji, które uchronią ich przed niebezpieczeństwami i zagrożeniami w określonych sytuacjach.

 

asp. szt. Marcin Zagórski

  • Spotkanie dzielnicowych z seniorami
    Spotkanie dzielnicowych z seniorami
  • Spotkanie dzielnicowych z seniorami
    Spotkanie dzielnicowych z seniorami