W dalszym ciągu do najczęściej popełnianych przestępstw na szkodę seniorów są oszustwa „na policjanta”. Podając się za funkcjonariuszy, przestępcy wykorzystują zaufanie starszych ludzi do instytucji stojących na straży prawa i pod pozorem ochrony ich oszczędności wyłudzają bardzo duże kwoty pieniędzy. Drugim sposobem jest metoda „na wnuczka”. Oszuści wywołują w seniorach poczucie strachu, że najbliższa im osoba uległa poważnemu wypadkowi i konieczne są pieniądze, żeby im pomóc.

Na terenie powiatu mińskiego w ostatnim czasie doszło do kilku oszustw metodą „na policjanta” i „na wnuczka”, w których seniorzy przekazali pieniądze nieznanym im osobom. Dlatego policjanci przypominają i apelują aby w sytuacji odebrania podejrzanego telefonu, gdy dzwoni nieznana osoba i podaje się za policjanta zachować spokój. Ważnym jest aby nigdy pod żadnym pozorem nie godzić się na przekazanie pieniędzy.

Należy natychmiast się rozłączyć i powiadomić najbliższą jednostkę policji lub zadzwonić na numer alarmowy 112. Dobrą praktyką jest także wykonanie telefonu do rodziny aby wykluczyć informacje przekazywane przez oszustów.

Funkcjonariusze apelują również do rodzin seniorów, aby byli świadomi tego zagrożenia. Rozmawiajmy ze swoimi rodzicami, dziadkami i uświadamiajmy ich, że oszuści wykorzystają każdą łatwowierność i dobro naszych babć i dziadków.


 

PAMIĘTAJ!

 -przez telefon każdy może podać się za Twojego wnuczka, urzędnika, policjanta itp.;

 -nigdy nie podawaj swoich danych osobowych w rozmowie telefonicznej;

 -nigdy nie przekazuj informacji o miejscu przechowywania oszczędności;

 -nigdy nie przekazuj pieniędzy po rozmowie telefonicznej;

 -policja nigdy nie prowadzi działań przez telefon;

 -policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonej akcji;

 -policja nigdy nie prosi o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy.

W razie wątpliwości niezwłocznie skontaktuj się w najbliższą jednostką Policji lub zadzwoń pod nr alarmowy 112.

sierż. szt. Elżbieta Zagórska