W ostatnim czasie Komenda Powiatowa Policji zorganizowała debaty społeczne aby porozmawiać z mieszkańcami na tematy związane z bezpieczeństwem. Podczas spotkań pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ” szczegółowo omówiono funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda. Policjanci odpowiadali też na pytania zadawane przez mieszkańców przybyłych na debaty.

W październiku i listopadzie mińska komenda przeprowadziła kilka debat społecznych. 20 października odbyła się debata w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Mińsku Mazowieckim dla mieszkańców miasta. Następna miała miejsce 26 października w świetlicy w Barczącej dla mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki, natomiast 7 listopada w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie dla społeczności tej gminy. Dla mieszkańców Dębego Wielkiego oraz pobliskich miejscowości w Urzędzie Gminy w Dębem Wielkim, takie spotkanie miało miejsce 7 listopada. Tematem spotkań było funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia pozwalającego na wymianę informacji pomiędzy społeczeństwem a policją w sprawie lokalnej problematyki. Omówiono również funkcjonowanie bezpłatnej aplikacji „Moja Komenda”. Wskazano jakie praktyczne korzyści niesie zainstalowanie tej aplikacji na telefonie komórkowym. Dużą część debat społecznych poświęcono na szczegółowe omówienie oszustw metodą na wnuczka i policjanta oraz oszustwa internetowe, jako najbardziej uciążliwe społecznie. Policjanci wskazywali mieszkańcom sposoby działania oszustów, jak również metody wzbudzania przez nich zaufania a finalnie, w jaki sposób dochodzi do przekazania osobie obcej pieniędzy. Wielokrotnie podczas spotkań informowano, że policja w trakcie swoich działań nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy.

Po części informującej przyszedł czas na zadawanie pytań przez uczestników. W dużej mierze były one związane z tematyką ruchu drogowego. Uczestnicy debat pytali o zmiany w przepisach drogowych. Zgłaszali też problemy przekraczania prędkości przez kierowców w poszczególnych miejscowościach, również w rejonach szkół, nieprawidłowe parkowanie a także oznakowanie dróg oraz możliwość powstania progów zwalniających we wskazanych miejscach. Na te pytania odpowiadał zastępca naczelnika Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim. Dyskutowano również o zjawiskach zakłócania ładu i porządku publicznego, aktach wandalizmu pod wiatami przystankowymi oraz wałęsających się psach. Tą problematyką zajęli się dzielnicowi. Mieszkańcy zgłaszali również potrzebę zwiększenia liczby patroli we wskazanych miejscach.

Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o stanie bezpieczeństwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy policji.   

sierż. szt. Elżbieta Zagórska