W dniu wczorajszym miala miejsce debata społeczna w Sulejówku. Celem wizyty policjantów była rozmowa z mieszkańcami na tematy związane z bezpieczeństwem. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych na ul. Paderewskiego 29 w Sulejówku. Podczas debaty, która upłynęła pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ” szczegółowo omówiono funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda. Policjanci odpowiadali też na pytania zadawane przez mieszkańców.

W miniony czwartek miała miejsce kolejna debata społeczna. Tym razem uczestnikami byli mieszkańcy Sulejówka. Oprócz policjantów na debatę przybył Burmistrz Miasta- Arkadiusz Śliwa oraz Komendant Straży Miejskiej- Edyta Koślarz. Tematem spotkania było funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia pozwalającego na wymianę informacji pomiędzy społeczeństwem a policją w sprawie lokalnej problematyki. Omówiono również funkcjonowanie bezpłatnej aplikacji „Moja Komenda”. Wskazano jakie praktyczne korzyści niesie zainstalowanie tej aplikacji na telefonie komórkowym. Dużą część debaty poświęcono na szczegółowe omówienie oszustw metodą na wnuczka i policjanta, oraz oszustwa internetowe, jako najbardziej uciążliwe społecznie. Policjanci wskazywali mieszkańcom sposoby działania oszustów, jak również metody wzbudzania przez nich zaufania a finalnie, w jaki sposób dochodzi do przekazania osobie obcej pieniędzy. Wielokrotnie podczas spotkań informowano, że policja w trakcie swoich działań nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy.

Po części informującej przyszedł czas na zadawanie pytań przez uczestników. W dużej mierze były one związane z tematyką ruchu drogowego. Uczestnicy debaty pytali, gdzie można zgłosić nieprawidłowe parkowanie. Pytano również o KMZB, w tym jakie zagadnienia można zgłaszać w  zakładce infrastruktura drogowa. Na te pytania odpowiadał zastępca naczelnika Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim. Omówiono też wspólpracę mieszkańców z policją. Dodatkowym elementem debaty, było uczestnictwo starszego strażaka Natalii Sadowskiej z Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Pani strażak opowiedziała o zagrożeniach w miejscach zamieszkania, wynikających z trwającego sezonu grzewczego. Szczegółowo omówiła objawy zatrucia czadem, oraz działanie czujki tlenku węgla. Uczestnicy spotkania, oprócz wypowiedzi na forum, mogli wyrazić swoją opinię o stanie bezpieczeństwa poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy policji.   

sierż. szt. Elżbieta Zagórska