Jeszcze w listopadzie, dzielnicowy Posterunku Policji w Kałuszynie przeprowadził w szkole spotkanie, które miało na celu promowanie zawodu policjanta. Była to bardzo obszerna prelekcja, podczas której poza wykładem została zaprezentowania broń służbowa oraz inne środki przymusu bezpośredmoiego. Te elementy bardzo zaciekawiły uczniów klas ósmych.

W listopadzie bierzącego roku, na zaproszenie Dyrektora do Szkoły Podstawowej w Kałuszynie im. Bolesława Prusa przybył dzielnicowy Posterunku Policji w Kałuszynie, starszy aspirant Mariusz Kondraciuk. Wizyta policjanta była podyktowana trwającymi w szkole, dniami doradztwa zawodowego. Policjant posiada obszerne doświadczenie zawodowe. Dodatkowo jest instruktorem strzelań policyjnych, taktyki i technik interwencji oraz posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Dlatego też, w związku z odbywającymi się dniami doradztwa zawodowego dla klas VIII tutejszej szkoły przybył aby zainteresować absolwentów zawodem policjanta. W trakcie spotkania, w ramach doradztwa zawodowego dzielnicowy przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił krok po kroku jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji, oraz po krótce omówił specyfikę policyjnej służby. Warto zaznaczyć, że uczniowie klas VIII szkół podstawowych, od tego roku szkolnego zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie szkolnym „Edukacja dla bezpieczeństwa” posiadają rozdział poświęcony wyszkoleniu strzeleckiemu. Z tego powodu, ważnym elementem spotkania było zaprezentowanie młodzieży broni krótkiej w postaci pistoletów, które znajdują się na indywidualnym wyposażeniu polskich policjantów. Dzielnicowy Mariusz Kondraciuk jako instruktor, przyniósł do szkoły również broń alarmową w postaci karabinka automatycznego i strzelby gładkolufowej. Zaprezentowana została także amunicja strzelecka i szkolna, jaką jest zasilana zaprezentowana broń palna. Podczas prelekcji dzielnicowy omówił również,  budowę i zasadę działania broni i amunicji. Zaprezentowano także podstawowe środki przymusu bezpośredniego, które również znajdują się na indywidualnym wyposażeniu każdego policjanta.  Zostały też omówione podstawy prawne i faktyczne użycia i wykorzystania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Polską Policję. Zebrana młodzież wysłuchała z dużym zainteresowaniem wykładu i prezentacji. Uczniowie byli pod wrażeniem zaprezentowanych przedmiotów.

Ze strony młodzieży i pedagogów padło również kilka pytań, dotyczących właśnie naboru do służby w Policji, m. in. jak trudne są do Policji testy psychologiczne i sprawności fizycznej. Najwięcej pytań i zainteresowania padło na temat użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego przez Policję, oraz podstawy prawne ich użycia.

Na koniec spotkania dzielnicowy otrzymał podziękowania od uczniów klas VIII, nauczycieli i dyrektora szkoły. Zajęcia prowadzone w taki sposób bardzo spodobały się zebranym uczniom. Zwieńczeniem tej prelekcji była prośba o kolejne tego typu spotkania.

sierż. szt. Elżbieta Zagórska