Jak dbać o park maszynowy, aby zapobiegać awariom?

Każdy zakład produkcyjny dysponuje swoim wewnętrznym parkiem maszynowym. Dzięki nim możliwe jest realizowanie zleceń produkcyjnych, a więc wytwarzanie dóbr bądź wykonywanie usług. Jednak w momencie awarii zakład nie jest w stanie wykonać tych zobowiązań. Czy zatem regularne serwisowanie maszyn i urządzeń przemysłowych może znacząco wpłynąć na zapobieganie występowaniu usterek i awarii?

Co to jest park maszynowy?

Park maszynowy to wszelkie urządzenia oraz sprzęty, które wchodzą w skład zakładu produkcyjnego. Są to zarówno drobne sprzęty, jak i ogromne maszyny. Pełnią one określoną funkcję w procesie produkcyjnym. Posiadanie wysokiej jakości sprzętu i maszyn przekłada się na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, jak i renomę wśród klientów. Firma Inco System specjalizuje się w budowie, montażu i serwisie maszyn przemysłowych.

Jak uchronić zakład produkcyjny przed awariami?

Należy pamiętać, że o park maszynowy trzeba nieustannie dbać i kontrolować, aby był sprawny i służył przez wiele lat. W pierwszej kolejności powinno się odpowiednio przeszkolić pracowników, którzy operują danym sprzętem, jak prawidłowo z niego korzystać. Co więcej, jeżeli zauważą jakąkolwiek nieprawidłowość, powinni to natychmiast zgłosić do narzędziowca bądź przełożonego, aby zniwelować ryzyko powstania usterki, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie prac bądź bezpieczeństwo pracowników.

Posiadanie zautomatyzowanej linii produkcyjnej i zintegrowanego systemy informatycznego z pewnością zwiększa szanse na uniknięcie awarii, gdyż stan maszyn jest monitorowany w czasie rzeczywistym, a wyniki te są automatycznie zapisywane w celu późniejszej analizy. Dzięki temu operatorzy i technolodzy mają kontrolę nad procesem produkcyjnym, a gdy tylko zauważą nieprawidłowość, mogą natychmiast zareagować. Taka szybka reakcja powoduje, że problem techniczny często zostaje szybko rozwiązany i nie jest koniecznością odstawianie maszyn na kilka dni, tygodni czy nawet miesięcy.

Dlaczego warto przeprowadzać okresowe serwisy maszyn przemysłowych?

Niestety często bywa tak, że zakłady produkcyjne wzywają firmy zajmujące się serwisem maszyn przemysłowych dopiero w momencie wystąpienia awarii. Oczywiście jest to niezbędny zabieg w takiej sytuacji, lecz często wystarczyłoby regularnie serwisować urządzenia przemysłowe, aby uniknąć takich przestojów maszyn. Z tego względu należy pamiętać, że cykliczne serwisowanie maszyn i bieżąca naprawa usterek niweluje możliwość wystąpienia poważnych awarii. Co więcej, taka awaria może spowodować opóźnienie zleceń produkcyjnych, co może wpłynąć na straty finansowe zakładu, a także renomę firmy. Należy także wziąć pod uwagę bezpieczeństwo i życie pracowników, gdyż bagatelizowanie usterek na wczesnym etapie może później spowodować bardzo poważną awarię maszyn, która może mieć tragiczne skutki. Z tego względu nie należy oszczędzać środków pieniężnych i zmniejszać ilość serwisów, gdyż poważna awaria może spowodować o wiele wyższe koszty napraw niż regularnego serwisowania, a dodatkowo może stworzyć niebezpieczne środowisko pracy.