Wczoraj mińska komenda była jednym z punktów gry miejskiej pt. „Droga do samodzielności”. Zadaniem uczestników było wcielenie się w osobę niemą, oraz zgłoszenie kradzieży telefonu komórkowego przy pomocy tablicy komunikacyjnej AAC. Celem tego przedsięwzięcia było zaprezentowanie, z jakimi trudnościami spotykają się osoby niepełnosprawne w codziennym życiu.

W dniach 21-24 marca na terenie Mińska Mazowieckiego, została zorganizowana gra miejska pt. „Droga do samodzielności”. Organizatorem jest przez Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie. Kampania ma ona na celu pokazanie, z jakimi problemami muszą mierzyć się na co dzień osoby z niepełnosprawnościami. Często załatwienie prostych spraw dla takich osób staje się problemem, przez napotkane bariery. Przedsięwzięcie ma także na celu przełamanie stereotypowego obrazu osoby niepełnosprawnej, który często jest skutkiem niewiedzy, lęku lub braku doświadczenia w relacjach z takimi osobami. 

W grze wzięli udział uczniowie szkół z powiatu mińskiego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy zaprezentowali umiejętność załatwienia ważnych spraw w urzędach przez osobę niepełnosprawną, np. w Urzędzie Skarbowym czy Starostwie Powiatowym.

Jednym z punktów na trasie miejskiej gry, była Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim. W budynku komendy grze przewodziła Pani Jadwiga Bielak z Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, wraz z Aleksandrem Natosek. Zawiadomienie od uczestników kampanii przyjmowała sierżant sztabowy Elżbieta Zagórska z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. 

Tutaj uczestnicy otrzymali za zadanie wcielenie się w osobę niemą i przy pomocy tablicy komunikacyjnej AAC należało zgłosić kradzież swojego telefonu. Drugim zadaniem do wykonania było wymienienie wszystkich wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

W komendzie udział w grze wzięły grupy z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim, Stojadłach i Hucie Mińskiej. Finał kampanii odbędzie się na początku kwietnia.  

Istotnym problemem jest zwrócenie uwagi na codzienne trudności, z którymi muszą zmagać się osoby niepełnosprawne. Ważne jest, aby pokazać młodzieży świat widziany oczami osoby niepełnosprawnej.

sierż. szt. Elżbieta Zagórska