• Większość z nas kojarzy Oddziały Prewencji Policji (OPP) jako komórki realizujące zadania związane z zabezpieczeniami zgromadzeń publicznych oraz przywracaniem ładu i porządku publicznego. Jednakże wachlarz działań, do których są powołane, jest znacznie szerszy, a zabezpieczenie zgromadzeń publicznych, stanowi tylko niewielki fragment zakresu zadań nałożonych na te jednostki. Postaramy się przybliżyć różnorodność działań podejmowanych przez OPP, o których opowie nam zastępca dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie podinsp. RAFAŁ JANKOWSKI.