6 czerwca w Domu Kultury w Kałuszynie odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu na terenie gminy i miasta Kałuszyn. Tematem przewodnim debaty była Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, oszustwa metodą „na wnuczka i policjanta” oraz internetowe.

Miniona debata realizowana w ramach rządowego programu pod hasłem ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ’’ odbyła się w Domu Kultury w Kałuszynie. Z ramienia mińskiej komendy na debatę przybył zastępca Komendanta Powiatowego Policji komisarz Paweł Kubuj. W debacie brał także udział zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego aspirant sztabowy Tomasz Wiącek, Komendant Komisariatu Policji w Mrozach podkomisarz Paweł Król, Kierownik Posterunku Policji w Kałuszynie  aspirant sztabowy Piotr Gaładyk i dzielnicowy aspirant Robert Bucholski. Samorząd reprezentował Burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski.

Z zaproszenia do wspólnego debatowania skorzystali również mieszkańcy miasta i gminy  Kałuszyn zainteresowani problematyką bezpieczeństwa w miejscu publicznym i swojego zamieszkania.

Celem spotkania było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności w obszarze poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Kałuszyn. Debaty społeczne organizowane na szczeblu lokalnym, mają za zadanie zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, które wymagają podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Debatę rozpoczęto omówieniem narzędzi komunikacji społeczeństwa z policją, jakimi są Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja „Moja Komenda”. Podczas spotkania przybliżono mieszkańcom  sylwetkę dzielnicowego – policjanta pierwszego kontaktu, którzy oprócz tego, że spotykają się z mieszkańcami w swoim rejonie służbowym to również  nawiązują współpracę z instytucjami oraz organizacjami na rzecz mieszkańców. 

W trakcie wydarzenia kierownik posterunku, aspirant sztabowy Piotr Gaładyk przedstawił bieżącą ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Kałuszyn.  

Podczas spotkania ze strony zebranych osób padło szereg pytań, dotyczących problematyki związanej z bezpieczeństwem. Zakres był bardzo szeroki. Mieszkańcy pytali o zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa we wskazanych miejscach w Kałuszynie. Pytania dotyczące dróg, jak się ostatecznie okazało należały do zadawanych najczęściej. Uczestnicy debaty postulowali między innymi o zwiększenie policyjnych patroli w miejscach zagrożonych. W udzielaniu odpowiedzi policjantów wspomagał także Burmistrz.

Podczas podsumowania debaty policjanci podziękowali wszystkim za przybycie oraz aktywny udział w dyskusji.  

Każdy z uczestników spotkania otrzymał do wypełnienia anonimowy kwestionariusz ankiety, w której mógł wyrazić swoje zdanie miedzy innymi na temat organizacji i sposobu przeprowadzenia debaty. Zgłaszane problemy zostaną poddane szczegółowej analizie celem wypracowania wniosków i przedsięwzięć do realizacji. Po zakończonej debacie dzielnicowy rozdał ulotki ostrzegające przed oszustami.

 Kolejne tego rodzaju spotkanie planowane jest jeszcze w czerwcu, dla mieszkańców gminy Siennica.

sierż. szt. Elżbieta Zagórska