Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji od początku ferii zimowych dbają o bezpieczeństwo podróżujących i wypoczywających na terenie Warszawy. Policjanci sprawdzają pojazdy, którymi przewożone są dzieci oraz młodzież, a także kontrolują miejsca zorganizowanego wypoczynku. Stałym elementem działalności mundurowych jest również prowadzenie prelekcji i pogadanek z najmłodszymi na temat zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu zarówno na wolnym powietrzu, jak i w wirtualnym świecie.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji już od 12 stycznia wspólnie  z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego, prowadzą kontrole autokarów zorganizowanych grup wycieczkowych, sprawdzając stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców oraz zwracają uwagę kierującym na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Kontrole odbywają się na parkingu samochodowym, przylegającym do hali widowiskowo sportowej "TORWAR" przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie. Organizatorzy wyjazdów oraz rodzice zawsze mogą się zwrócić do kierowców o okazanie protokołu takiej kontroli, aby mieć pewność, że ich dzieci będą podróżować sprawnym pojazdem, a wiozący ich kierowca posiada odpowiednie kwalifikacje. Jednocześnie policjanci stołecznej „drogówki” prowadzą kontrole pojazdów osobowych, zwracając m.in. uwagę na stan techniczny samochodów oraz sposób przewożenia w nich dzieci. Natomiast policyjni profilaktycy odwiedzają miejsca zorganizowanego wypoczynku, gdzie prowadzą zajęcia w formie zabaw i prelekcji. Przypominają o najważniejszych zasadach bezpiecznego spędzania wolnego czasu, a także przywołują elementarne zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, informując, jak istotne jest zakładanie elementów odblaskowych.

Apelujemy zarówno do opiekunów jak i dzieci o zachowanie rozsądku i rozwagi przed wchodzeniem na zamarznięte powierzchnie stawów, jezior i rzek. Takie miejsca są zawsze niebezpieczne. W okresie ferii zimowych Policja odnotowuje wiele zdarzeń, w których uczestniczą dzieci. Zabawy w miejscach niedozwolonych bez nadzoru osób dorosłych, wypadki podczas niestrzeżonej zabawy na śniegu, w tym także wypadki drogowe, w których poszkodowane są dzieci, to negatywny bilans zdarzeń każdego roku. Pamiętajmy, że okres zimowy jest szczególnie niebezpieczny dla osób narażonych na wychłodzenie organizmu. Nie bądźmy obojętni i reagujmy na sytuacje, w których widzimy osoby potrzebujące, m.in. bezdomne, pod wpływem alkoholu, starsze, mieszkające samotnie, nieporadne życiowo.

Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować „LUDZKIE ŻYCIE”!