MIŃSCY POLICJANCI PODSUMOWALI 2023 ROK
O bezpieczeństwie w powiecie mińskim decyduje nie tylko czas, ale i zaangażowanie - takie wnioski płyną z podsumowania rocznej pracy policji. Wzorowa współpraca z samorządami i rekordowa ilość zabezpieczonych narkotyków to tylko niektóre z osiągnięć, które zasługują na uwagę mieszkańców.
  • Podsumowanie rocznej pracy policji w Mińsku Mazowieckim.
  • Współpraca z samorządami i instytucjami wpływa na bezpieczeństwo.
  • Zabezpieczono rekordową ilość narkotyków.
  • Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
  • Kaskadowy pomiar prędkości i nowe inwestycje w sprzęt.
  • Sytuacja kadrowa i plany na przyszłość Komendy Powiatowej Policji.

Zakończony rok był okresem intensywnej pracy dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, gdzie zgodnie z duchem czasu, wyznacznikiem sukcesu była nie tylko rutynowa służba, ale i innowacyjne podejście do wyzwań. Zdaniem inspektora Sławomira Rogowskiego, który od sześciu lat stoi na czele mińskiej policji, zaufanie i wzajemne wsparcie z lokalnymi władzami i instytucjami edukacyjnymi przekłada się na realne efekty w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego.

W ubiegłym roku policjanci odnotowali rekordowe ilości zabezpieczonych narkotyków - ponad 17 kilogramów. Nadkomisarz Dorota Hankus, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, podkreśliła wagę tego osiągnięcia, które nie ominęło nawet mniejszych miejscowości: "To wynik wytężonej pracy funkcjonariuszy, których działania odciążają społeczność od tego ciężaru przestępczości". Nadkomisarz Hankus akcentowała także rolę współpracy z edukacją i samorządem w tej sferze.

Ogromne znaczenie dla mieszkańców powiatu ma bezpieczeństwo na drogach. Młodszy inspektor Sebastian Ciastoń, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, przedstawił dane świadczące o malejącej liczbie zdarzeń drogowych. Przytoczył słowa: "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa", dziękując za wsparcie samorządu w zakupie nowych radiowozów. Mimo to, każda ofiara śmiertelna na drodze jest przypomnieniem, że w dążeniu do poprawy sytuacji nie ma miejsca na samozadowolenie.

Starosta Miński, pan Antoni Jan Tarczyński, wyraził uznanie dla pracy policji, wskazując na wysoką wykrywalność przestępstw. "Ogrom pracy wykonanej przez policjantów, zasługuje na szczególne uznanie" - powiedział, po czym podziękował za współpracę, która jest kluczowa dla utrzymania poziomu bezpieczeństwa.

Ostatni akcent odprawy stanowiło podziękowanie inspektora Rogowskiego dla wszystkich zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa. Przytoczył także najważniejsze sprawy z minionego roku, zakończone inwestycje oraz plany i projekty, jakie mają zostać zrealizowane w przyszłości. Wyrażone zostały nadzieje na dalszą owocną współpracę i rozwój kadry komendy.


Opierając się na: KPP w Mińsku Mazowieckim