Powiat Miński inwestuje w edukację zdalną: szkoły wyposażone za miliony
W epoce cyfrowej, gdzie nauka zdalna staje się coraz bardziej powszechna, Mazowsze podjęło znaczące kroki, by tej przemianie sprostać. Powiat Miński wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego zainicjował szczególny projekt, który ma na celu wyposażenie szkół oraz przygotowanie nauczycieli i uczniów do nowej ery edukacji.
  1. Realizacja projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego".
  2. Partnerstwo Powiatu Mińskiego z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
  3. Cel projektu: podniesienie jakości nauczania w 516 szkołach na terenie Mazowsza.
  4. Zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów.
  5. Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim otrzymuje nowoczesny sprzęt edukacyjny.
  6. Wartość projektu to 61 624 333,56 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 80 624 303,30 zł.

W ramach inicjatywy, ponad pół tysiąca szkół z terenu Województwa Mazowieckiego zostanie wyposażonych w najnowocześniejsze narzędzia niezbędne do efektywnej nauki zdalnej. To ogromny krok naprzód, zwłaszcza w tych trudnych czasach, gdy tradycyjne metody nauczania wymagają wsparcia technologicznego. Inwestycja obejmuje nie tylko zakup sprzętu komputerowego, ale również nowoczesnych programów edukacyjnych, które mają na celu ułatwienie zarówno nauczania, jak i nauki z domu.

Program ten szczególnie wyróżnia się przez swoje praktyczne podejście – przewiduje bowiem bezpośrednie wsparcie dla szkół, takich jak Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. Placówka ta otrzymała zestaw komputerów, laptopów, projektora multimedialnego oraz drukarki, co znacząco podnosi jej potencjał edukacyjny. Dodatkowo, nauczyciele i uczniowie będą uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących do efektywnego korzystania z nowych technologii.

Finansowanie projektu w tak imponującej wysokości, w której znaczną część stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, świadczy o jego znaczeniu i skalę. Inicjatywa ta nie tylko wpłynie na jakość kształcenia w regionie, ale również pomoże uczniom i nauczycielom w przystosowaniu się do nowych realiów edukacyjnych. Mazowsze zdecydowanie wskazuje drogę do przyszłości, gdzie edukacja zdalna będzie integralnym elementem procesu nauczania, gwarantującym równy dostęp do wiedzy dla każdego ucznia.


Według informacji z: Powiat Miński