Starosta Miński zaprasza do zapoznania się z operatem dla Dębe Wielkie
Zmiany w ewidencji gruntów i budynków w Dębem Wielkim już niedługo dostępne do wglądu
  1. Od 11 kwietnia do 2 maja mieszkańcy będą mieli możliwość wglądu w zmieniony operat opisowo-kartograficzny.
  2. Projekt będzie dostępny w Starostwie Powiatowym, w pokoju nr 3 na parterze, w godzinach od 9:00 do 15:00.
  3. Zainteresowani mogą również zapoznać się z dokumentacją poprzez portal mapowy starostwa.
  4. Uwagi do projektu można zgłaszać przez cały okres wyłożenia dokumentów.

W związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, Starosta Miński ogłosił, że mieszkańcy oraz przedsiębiorcy mają możliwość zapoznania się z aktualnymi zmianami w dokumentacji ewidencyjnej dla jednostki 141205_2 Dębe Wielkie. Wizualizacja zmian będzie możliwa w siedzibie starostwa, gdzie szczegółowe dane będą prezentowane w specjalnie przygotowanym na ten cel pomieszczeniu.

Operat opisowo-kartograficzny, który zostanie wyłożony, zawiera istotne informacje dotyczące zmian w ewidencji gruntów i budynków, które zostały zaktualizowane na podstawie niedawnych prac geodezyjnych. Jest to istotne zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla potencjalnych inwestorów, którzy planują działalność na tym terenie.

Starostwo przewidziało także możliwość zdalnego dostępu do dokumentów poprzez internet, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na cyfrowe formy komunikacji z urzędami. Wszystkie osoby, których interes prawny może być dotknięty zmianami, mają prawo do zgłaszania uwag na temat danych zawartych w projekcie. Proces zgłaszania uwag jest kluczowy, aby każda zainteresowana strona miała możliwość wyrażenia swojej opinii przed ostatecznym zatwierdzeniem dokumentów.

Po zakończeniu okresu konsultacji społecznych i analizie zgłoszonych uwag, dane te zostaną oficjalnie wprowadzone do systemu ewidencji gruntów i budynków, co zostanie ogłoszone w odpowiednich rejestrach publicznych. To ważny element procedury, który zapewnia przejrzystość i legalność przeprowadzanych zmian.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do skorzystania z możliwości wglądu oraz zgłaszania swoich uwag, co jest fundamentalnym prawem każdego obywatela w procesie zarządzania publicznymi zasobami. To również okazja do bezpośredniego wpływu na kształtowanie przestrzeni lokalnej, w której żyjemy i pracujemy.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim