Bezpieczne wakacje w Latowiczu: Piknik z udziałem służb mundurowych
W Latowiczu odbył się wyjątkowy piknik pod hasłem "Bezpieczne Wakacje", który zgromadził licznych uczestników. Wydarzenie miało na celu edukację na temat bezpieczeństwa dzieci podczas letniego wypoczynku oraz w ruchu drogowym. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Aktywny udział służb ratowniczych i edukacyjnych

W pikniku wzięli udział przedstawiciele różnych służb i instytucji, w tym policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Latowicz oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Do inicjatywy dołączyli również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim. Dzięki ich zaangażowaniu, uczestnicy mogli zapoznać się z różnymi aspektami bezpieczeństwa.

Tematyka i atrakcje pikniku

Głównym tematem wydarzenia było bezpieczeństwo dzieci zarówno w ruchu drogowym, jak i podczas letniego wypoczynku. Szczególną uwagę poświęcono przestrzeganiu przepisów drogowych oraz zasadom bezpiecznego zachowania nad wodą. Policjanci zaprezentowali specjalistyczny pojazd WRD oraz wyposażenie funkcjonariuszy, co wzbudziło zainteresowanie najmłodszych uczestników.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przygotował rowerowy tor przeszkód oraz alkogogle, które umożliwiły uczestnikom zrozumienie, jak ograniczona jest percepcja osoby nietrzeźwej. Z kolei strażacy z OSP przedstawili pokazy wozów strażackich i ich wyposażenia, co okazało się niezwykle atrakcyjną częścią pikniku.

Stoisko edukacyjne i pokazy specjalistyczne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zorganizowała stoisko promocyjne, gdzie omawiano zasady bezpiecznego wypoczynku w lesie oraz nad wodą. Dodatkowo, odbyły się pokazy tresury psów ratowniczych, które wzbudziły duże zainteresowanie wśród dzieci i dorosłych. Uczestnicy mogli również wziąć udział w nauce pierwszej pomocy, co jest niezwykle istotne w kontekście bezpieczeństwa.

Podsumowanie wydarzenia

Piknik "Bezpieczne Wakacje" był nie tylko okazją do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do edukacji na temat bezpieczeństwa. Dzięki zaangażowaniu licznych służb i instytucji, uczestnicy mogli zdobyć cenną wiedzę, która przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w powiecie mińskim. Wydarzenie to z pewnością zostanie zapamiętane jako ważny krok w budowaniu świadomości na temat bezpiecznego wypoczynku i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.


Na podstawie: Policja Mińsk Mazowiecki