Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mińsk Mazowiecki

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim informuje, że w dniu 2 lipca 2019 r. zakończono II etap postępowania kwalifikacyjnego – naboru do służby na stanowisko stażysta, stanowisko docelowe starszy inspektor w sekcji logistycznej Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim w codziennym systemie służby.

Informujemy ponadto, że po uwzględnieniu obniżonego kryterium punktowego oraz w oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, że kandydaci nie osiągnęli niezbędnego minimum w testach sprawności fizycznej, tym samym zostali niezakwalifikowani do III etapu postępowania kwalifikacyjnego  naboru do służby na stanowisko stażysta, stanowisko docelowe starszy inspektor w sekcji logistycznej  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w codziennym systemie służby.

Nabór do służby zakończono jako nierozstrzygnięty w związku z brakiem kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania.