Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mińsk Mazowiecki

W dniu 8 października br. przeprowadzone zostały procedury odbiorów 19 skokochronów dla jednostek ratowniczo – gaśniczych z terenu województwa mazowieckiego (w tym także dla JRG Mińsk Mazowiecki), zadanie zostało zrealizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie.

Procedura odbiorowa została podzielona na 3 części programowe, szkolenie zorganizowane przez Wydział Logistyczny KW PSP w Warszawie, wykonawcę zamówienia firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o oraz część techniczną – odbiór faktyczny skokochronów.

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia została zainicjonowana przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w związku z przeprowadzoną analizą, której głównymi założeniami były m. in.:

  • konieczność doposażenia jednostek PSP w sprzęt ratowniczy,
  • możliwe do uzyskania oszczędności finansowe i aspekty organizacyjne,
  • minimalizacja wydatków związanych z serwisowaniem i przeglądami
    ww. sprzętu,
  • kumulacja zakupu dla 19 jednostek PSP w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej,
  • wsparcie jednostki nadrzędnej w zakresie realizacji kluczowego zadania.

W pracach komisji odbiorowych w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP uczestniczył st. bryg. Piotr Równicki – Naczelnik Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie oraz mł. bryg. Robert Sałek – Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie

Ponadto uczestnikami czynności odbiorowych byli przedstawiciele Komend Powiatowych i Miejskich PSP (przyszli Użytkownicy skokochronów). Komendę Powiatową PSP w Mińsku Mazowieckim reprezentowali bryg. Artur Zalewski – Dowódca JRG Mińsk Mazowiecki oraz sekc. Paulina Sibilska – Młodszy technik sekcji logistycznej.

Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodziły z Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP oraz środki finansowe zgromadzone na funduszu wsparcia PSP przekazane od jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego. 

W wyniku zakończonych prac związanych z udzieleniem zamówienia publicznego cieszącego się dużym zainteresowaniem potencjalnych Wykonawców (złożono 4 oferty przetargowe) wybrano do realizacji kontraktu firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław jako najkorzystniejszą ofertę pod względem ekonomicznym.

Materiał zamieszczony na podstawie informacji z Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie.

Zdjęcia: Ośrodek Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie.