03 czerwca był ostatnim dniem służby aspiranta sztabowego Andrzeja Łukaszuka. Dyzurny komisariatu policji w Mrozach po 21 latach w policyjnym mundurze przeszedł na emeryturę. Kierownictwo mińskiej komendy oraz koleżanki i koledzy ze służby podziękowali Andrzejowi za wiele lat współpracy.

Aspirant Sztabowy Andrzej Łukaszuk do policji wstąpił w lutym 2001 roku. Na początku swojej policyjnej przygody związał się z Oddziałami Prewencji Policji w Warszawie. Kolejne lata służby to stanowiska patrolowego i dzielnicowego w różnych komendach w Warszawie. 1 marca 2011 roku trafił do komisariatu policji w Mrozach do zespołu prewencji, aby po trzech latach objąć stanowisko dyżurnego komisariatu, gdzie do końca pełnił służbę.

W piątek 3 czerwca kierownictwo mińskiej komendy, komisariatu w Mrozach oraz koleżanki koledzy ze służby podziękowali odchodzącemu na emeryturę koledze za wiele lat współpracy. Komendanci podkreślali profesjonalizm wykonywanych zadań, ogromną wiedzę i doświadczenie a także wysoką kulturę osobistą jaką cechował się mroziański dyżurny. Wszyscy serdecznie podziękowaliśmy dyżurnemu Łukaszukowi za wspólne lata współpracy.

Na kolejne lata już na emeryturze, życzyliśmy Andrzejowi odpoczynku, realizacji planów zawodowych i dużo zdrowia. Aspirant Andrzej Łukaszuk otrzymał pamiątkową statuetkę i upominek od koleżanek i kolegów z pracy.

Andrzeju, bardzo dziękujemy za wszelką pomoc i życzymy Ci wszystkiego dobrego!

 

podkom. Marcin Zagórski

 • Przeszedł na policyjną emeryturę
  Przeszedł na policyjną emeryturę
 • Przeszedł na policyjną emeryturę
  Przeszedł na policyjną emeryturę
 • Przeszedł na policyjną emeryturę
  Przeszedł na policyjną emeryturę
 • Przeszedł na policyjną emeryturę
  Przeszedł na policyjną emeryturę
 • Przeszedł na policyjną emeryturę
  Przeszedł na policyjną emeryturę