Wczoraj, 16 maja mieszkańcy gminy Jakubów mieli okazję aby spotkać się z policjantami w ramach debaty społecznej zorganizowanej pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debata jest sprawdzoną formą kontaktu ze społeczeństwem. Poza bieżącymi sprawami wspólnie omawianymi z mieszkańcami, policjanci informowali jak uchronić się przed przestępstwami w intrenecie oraz oszustwami metodą „na wnuczka i na policjanta”.

Wtorkowa debata społeczna zorganizowana w ramach rządowego programu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”, odbyła się w Urzędzie Gminy w Jakubowie. W debacie udział wzięli: komendant Komisariatu Policji w Stanisławowie podinspektor Robert Momot, dzielnicowy młodszy aspirant Krzysztof Krajewski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego aspirant sztabowy Rafał Ciborowski oraz oficer prasowy sierżant sztabowy Elżbieta Zagórska. Samorząd reprezentowała Wójt Gminy Jakubów Pani Hanna Wocial, przewodniczący rady gminy Pan Krzysztof Domański, sołtysi okolicznych miejscowości oraz mieszkańcy. Debata miała na celu włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

Podczas debaty zaprezentowano mieszkańcom założenia krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa i omówiono aplikację „Moja Komenda”. Komendant Komisariatu Policji w Stanisławowie przedstawił aktualną sytuację w zakresie bezpieczeństwa w gminie Jakubów. Podczas debaty policjanci uczulali mieszkańców na temat cyberprzestępczości. Apelowali o ostrożność podczas zakupów w intrenecie, wskazując metody działań przestępców. W trakcie spotkania omówiono tematykę oszustw metodą „na wnuczka i policjanta”. Mundurowi wskazali krok po kroku schemat działania tych przestępców.

Następnie przyszedł czas na zadawanie pytań i zgłaszanie zagrożeń przez mieszkańców. Każdy mógł swobodnie wypowiedzieć się i przedstawić zauważony problem.

Policjanci udzielali odpowiedzi na zgłoszone nieprawidłowości, wskazywali możliwe formy rozwiązania danego zagadnienia. Wszystkie uwagi mieszkańców zostały zaprotokołowane i będą poddane dalszej analizie.

sierż. szt. Elżbieta Zagórska