Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mińsk Mazowiecki

Informacja o wykazie obejmującym miejską działkę gruntu Nr 1941/10, położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tadeusza Kościuszki, przewidzianą do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki gruntu.