• Związek Banków Polskich kontynuuje realizację programu "Dokumenty Zastrzeżone". Kampania podkreśla jak ważne jest zastrzeganie dokumentów oraz kart płatniczych w przypadku ich utraty. Policjanci również włączają się w kampanię skierowaną na zapewnienie bezpieczeństwa naszych mieszkańców.